Η γκαλερί Marginalia σας προσκαλεί στην έκθεση της
Μarginalia gallery cordially invites you to the exhibition of
Ρέα Μπέιλυ / Rhea Bailey

“Love & Flight” 2019 – 2020

και στην παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο “Κύκλος Ζωής”
and to the presentation of her book titled “Life Cycle”

από την κα Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, φιλόλογο, συγγραφέα, κριτικό
by Μrs Chrisothemis Hadgipanayi, philologist, writer, critic

Εγκαίνια: Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, 19.00 – 22.00
Opening: Thursday 3 Μarch 2022, 19.00 -22.00

Διάρκεια έκθεσης: 3 Μαρτίου – 19 Μαρτίου 2022
Duration: 3 Μarch – 19 March 2022

‘Ωρες λειτουργίας:
Τρίτη-Παρασκευή: 10.00 – 12.30 & 17.00 – 20.00
Σάββατο: 10.30 – 13.00

Opening hours:
Tuesday-Friday: 10.00-12.30 & 17.00-20.00
Saturday: 10.30 – 13.00

Γκαλερί ΜARGINALIA
Αρχ. Κυπριανού 15 Δ,Ε 2059 Στρόβολος,
Tηλ.99657080
Email: [email protected]